dissabte, 22 de maig de 2010

Biodiversitat i custòdia a les Terres de l'Ebre

Vicky Carles, va ser divendres l'encarregada de realitzar a la Biblioteca una xerrada que portava per títol "El barranc de Sant Antoni: biodiversitat i custòdia a les Terres de l' Ebre". 

Es va presentar el Projecte de Recuperació ambiental del Barranc de Sant Antoni i dels acords de custòdia que engloba. També s' explicaren els valors naturals del barranc i de la biodiversitat que acull. La custòdia del territori, com a eina útil per a la recuperació dels espais fluvials.