dimarts, 18 de gener de 2011

Nou cercador dels equipaments culturals de Catalunyahttp://cultura.gencat.cat/pect/

El nou cercador permet conèixer les dades dels equipaments culturals de Catalunya i visualitzar-los en un mapa.

Amb aquesta nova eina <http://cultura.gencat.cat/pect/>  , el Departament de Cultura facilita l’accés a la informació dels equipaments culturals de Catalunya. Per primera vegada es posa a disposició dels usuaris la informació de forma conjunta de totes les tipologies d’equipaments culturals dels municipis de Catalunya.

Aquest cercador <http://cultura.gencat.cat/pect/> s’ha conformat a partir de l’inventari d’equipaments que es va portar a terme en el marc dels treballs d’elaboració del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat 2010-2020).

El cercador compta amb més de 3.500 entrades: una part prové dels registres de les unitats del Departament i la resta són aportacions fetes directament pels municipis de Catalunya.

L’inventari s’ha organitzat en base a les categories d’equipaments següents:

-          Arxius
-          Biblioteques
-          Museus, col·leccions i centres d’interpretació
-          Teatres i Auditoris
-          Espais d’Art, sales d’exposicions
-          Centres Culturals, casals de cultura i ateneus
-          Altres equipaments d’ús cultural


El cercador proporciona informació sobre les característiques bàsiques dels equipaments i facilita la seva localització. També incorpora informacions pràctiques per als usuaris.