dijous, 4 d’abril de 2013

La Iniciativa Legislativa Popular per Regular la Renda Garantida de Ciutadania