dilluns, 4 d’octubre de 2010

Quin temps tenim?


Fins al 16 d'octubre a l'Àrea Polivalent de la Biblioteca podeu visitar l'exposició: "Quin temps tenim?: L'organització de la vida quotidiana". En aquesta proposta expositiva es fa una reflexió sobre la diferent percepció del temps entre dones i homes homes i dones. S’hi remarca que el rellotge de les dones està en gran part adaptat al ritme dels altres pel rol familiar, per la seva responsabilitat en relació a de fills i filles i persones dependents i per la participació simultània en el mercat laboral. La conclusió és que aquesta situació condiciona una vivència del temps diferenciada i que els diferents usos del temps segons el sexe són un indicador de les desigualtats existent entre homes i dones.

L’exposició té 2 grans apartats. El primer, “El temps: una pluralitat d’experiències” mostra els usos diferenciats del temps per part de dones i homes, així com les conseqüències negatives que aquesta desigualtat té per a les dones, com és el cas dels problemes de salut. En aquest àmbit també es mostra la importància de visibilitzar els treballs de cura i la seva comptabilització econòmica i es posa de relleu el paper de les migrades en aquesta realitat.

El segon apartat de l’exposició, “Temps i organització de la vida quotidiana”, se centra en explicar els canvis socials que han protagonitzat les dones en els darrers anys i la conseqüent redefinició que s’ha produït de les relacions entre les dones i els homes. Aquesta transformació posa en evidència la necessitat de reorganitzar la vida a partir d’uns altres paràmetres temporals, no regits només per la jornada laboral. Finalment, la mostra explica quines són les polítiques que es proposen des del Govern de la Generalitat de Catalunya per abordar aquest fenomen amb encert.