dimecres, 16 de març de 2011

Fem del món la terra de tothomMans Unides presenta aquesta exposició que, a través de 12 plafons, ofereix una visió de conjunt dels diferents aspectes de la globalització (econòmic, social, cultural, ideològic i políticomilitar). L’objectiu és impulsar la reflexió sobre el procés de la globalització, aprofundint en els diferents rostres de l’actual model neoliberal. També vol ser una porta a l’esperança mitjançant les alternatives proposades pels moviments socials. El deute extern, la dependència o interdependència dels països del Sud respecte al Nord, l’exclusió, la sostenibilitat del medi, el nou ordre mundial, les protestes i especialment les propostes queden reflectides de manera molt clara i didàctica.
L’exposició està adreçada a joves, estudiants universitaris i adults. Està acompanyada per una guia didàctica molt útil.
Mans Unides de la Diòcesi de Tortosa treballa des de fa 50 anys recolzant projectes  de desenvolupament als països del Sud per fer possible la gestió de la globalització amb justícia, equitat, solidaritat i respecte als drets humans.